Demensvenlig jazzkoncert

Projekt: Demensvenlig Kulturfestival 2023

Fra forår 2022 til efterår 2023 hjælper vi museer, biblioteker, koncertsteder og andre kulturudbydere med at skabe demensvenlige kulturoplevelser.

I en samskabende proces inddrages mennesker med demens og deres pårørende i udarbejdelsen af en god praksis for demensvenligt kulturliv. I samskabelsen indgår også kulturinstitutioner med deres erfaringer og viden om, hvordan demensvenlighed kan udfolde sig i kulturinstitutionernes virkelighed og hverdag. Den samskabende proces munder ud i en række retningslinjer og værktøjer til god praksis for demensvenlige kulturoplevelser. Dette ekspliciteres, dels i et skriftligt materiale, som trykkes og gøres online tilgængeligt, dels via tre demensfaglige konsulenter, der udgør et landsdækkende korps, som 15-20 danske kulturudbydere kan trække på til undervisning og sparring i forbindelse med Demensvenlig Kulturfestival 2023. Projektets formål er at sætte fokus på demensvenligt kulturliv, at udbrede kendskabet til demens blandt danske kulturudbydere, og skabe et mere demensvenligt og inkluderende kulturliv i Danmark for mennesker med demens og deres pårørende. Projektet er finansieret af Socialstyrelsens pulje til understøttelse af et demensvenligt samfund.

Projekt: Demensvenlig kultur på pleje- og dagcentre

Fra oktober 2022 til december 2023 samarbejder vi med fem museer og et bibliotek om at udvide deres formidlingsrum til lokale pleje- og dagcentre.

Projektet centrerer sig omkring udviklingen af seks forskellige løsninger på demensvenlige kulturoplevelser, som kan anvendes på pleje- og dagcentre af frivillige, til at skabe fællesskab, aktiviteter og samtale om kulturelle og æstetiske oplevelser. Det sker i samarbejde med Ældre Sagen og med seks kulturinstitutioner fordelt over hele landet. Løsningerne skal udvide de seks kulturinstitutioners
formidlingsrum, så det inkluderer mennesker med demens, der ikke selv kan besøge kulturinstitutionen. De medvirkende kulturinstitutioner er Museum Jorn, Arbejdermuseet, Danmarks Jernbanemuseum, Trapholt, Østfyns Museer og Biblioteket Frederiksberg. Projektet er finansieret af Socialstyrelsens pulje til demensvenlige tiltag.